Skip to main content
COOLING LIQUID & LEAKAGE CONTROL

CHŁODZIWA I WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI

Chłodziwa do palników i wykrywanie nieszczelności

Przyjazne dla środowiska chłodziwa do palników.
FREEZCOOL to starannie przygotowane chłodziwo. W jego skład wchodzi wiele inhibitorów korozji, przez co może być bezpiecznie stosowane we wszystkich układach. Stabilność termiczna i właściwości dielektryczne sprawiają, że chłodziwo to jest idealne do systemów zawansowanych technologicznie („high-tech”).

Produkty do wykrywania nieszczelności
PĘCHERZYKI / 1000 PĘCHERZYKÓW

Parametry techniczne

CHŁODZIWO
PRODUKT FREEZCOOL (czerwony)
T°-27°C
W000010167
FREEZCOOL (zielony)
T°-5°C
W000404005
Temperatura krzepnięcia -27°C -5°C
Postać fizyczna czerwona ciecz zielona ciecz
Objętość 9,6 l

 

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
PRODUKT PĘCHERZYK 1000 PĘCHERZYKÓW
Objętość 500 ml (netto) 400 ml (netto)
650 ml (nominalnie) 650 ml (nominalnie)