Skip to main content
CERAMIC BACKINGS

PODKŁADKI CERAMICZNE

Podkładki ceramiczne

Nasze podkładki ceramiczne umożliwiają skuteczniejsze wykonywanie grani spoin:
Bez żłobienia, szlifowania, ponownego spawania, przeróbek, z szerokim odstępem rowka – większa grubość rowka umożliwia stosowanie większego prądu spawania przy „gorącym przejściu” (hotpass).

Stosowanie naszych podkładek ceramicznych umożliwia szybsze spawanie i poprawia jakość ściegu spoiny:
Lepszy przetop, minimalne ryzyko braku wtapiania i gładki profil warstwy graniowej.
Keraline

PDF - 744.52 KB

Zalety produktu

✔ Wykonywanie grani spoiny przy wyższym prądzie zapewniającym lepsze wtapianie
✔ Jakość spoin z pełnym przetopem mniej zależna od umiejętności spawacza
✔ Minimalizacja spawania pułapowego
✔ Lepszy przetop w grani = mniej defektów

Parametry techniczne